Planowane zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2023-2024

Lp.DataTemat
114.09.2023r. godzina 17:00Zebranie początek roku szkolnego
26.12.2023r. godzina 17:00Zawiadomienie o proponowanych ocenach
310.01.2024r. godzina 17:00Klasyfikacja śródroczna
48.05.2024r. godzina 17:00Zawiadomienie o proponowanych ocenach rocznych
Skip to content