Rada Rodziców konto
Wpłaty na rzecz działającej w szkole Rady Rodziców można dokonać na konto Banku PKO BP S.A. III oddział w Szczecinie 83 1020 4812 0000 0102 0166 7898 tytułem: darowizna finansowa na rzecz Rady Rodziców, imię i nazwisko, klasa
83 1020 4812 0000 0102 0166 7898

Niezwykła szkoła

"Już po paru dniach zajęć w nowej szkole, moja wnuczka zaczęła wykazywać duże zmiany w zachowaniu, szczególnie w nastroju".
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25
2017-03-13T11:54:16+00:00
„Już po paru dniach zajęć w nowej szkole, moja wnuczka zaczęła wykazywać duże zmiany w zachowaniu, szczególnie w nastroju”.

Ma jeszcze to coś

"Ten swój przyjazny klimat. Ciężko opisać, co mam na myśli, ale niech najlepszą reklamą będzie uśmiech na twarzy Pawełka."
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25
2020-08-05T11:16:27+00:00
„Ten swój przyjazny klimat. Ciężko opisać, co mam na myśli, ale niech najlepszą reklamą będzie uśmiech na twarzy Pawełka.”
0
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25
"Już po paru dniach zajęć w nowej szkole, moja wnuczka zaczęła wykazywać duże zmiany w zachowaniu, szczególnie w nastroju".
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25
2017-03-13T11:54:16+00:00
„Już po paru dniach zajęć w nowej szkole, moja wnuczka zaczęła wykazywać duże zmiany w zachowaniu, szczególnie w nastroju”.
"Ten swój przyjazny klimat. Ciężko opisać, co mam na myśli, ale niech najlepszą reklamą będzie uśmiech na twarzy Pawełka."
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25
2020-08-05T11:16:27+00:00
„Ten swój przyjazny klimat. Ciężko opisać, co mam na myśli, ale niech najlepszą reklamą będzie uśmiech na twarzy Pawełka.”
0
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25

Wyposażenie klas i pracowni

Jesteśmy szkołą, w której uczeń zdobędzie wiedzę i umiejętności do dalszego kształcenia i życia w społeczeństwie. Uwierzy we własne możliwości, rozwinie własną osobowość i zainteresowania. Pozna czym jest: przyjaźń, partnerstwo, szacunek, pomoc, radość i zabawa.
Nasza szkoła to szkoła bezpieczna pozbawiona zjawisk agresji, zapewniająca akceptację każdemu dziecku. Szkoła mieści się w budynku przy ul. Letniskowej 1 w pobliżu Puszczy Bukowej, w dzielnicy Szczecina: Zdroje. Wokół budynku szkolnego jest rozległy teren rekreacyjny i boisko szkolne. Zajęcia prowadzone są w nowoczesnych klasopracowniach i salach lekcyjnych, które wyposażone zostały w nowe meble i nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Tablice interaktywne

Siłownia

Pracownia techniczna

Siłownia pod chmurką

stolowka

Stołówka

Sala polisensoryczna

Sala ćwiczeń

plac zabaw

Plac zabaw

pracownia tańca i śpiewu

Sala muzykoterapii, terapii tańcem i ruchem

REALIZACJA PROJEKTU POD NAZWĄ
„KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA SALI SZKOLNEJ I PRZYSTOSOWANIE JEJ NA SALĘ DO MUZYKOTERAPII I TERAPII TAŃCEM I RUCHEM”

     Przedmiotem projektu była głęboka i kompleksowa modernizacja sali lekcyjnej nr 22 w PSPS nr 25 w Szczecinie tak, by powstała w niej sala do muzykoterapii i terapii tańcem i ruchem, przystosowana dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz uczestników zajęć w działającym przy szkole Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Prawobrzeże-Szczecin”. W tej sali mogą odbywać się również zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka dla dzieci od 0 do 6 r.ż., z gminy Szczecin oraz zajęcia dla osób biorących udział w ministerialnym programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” dla dzieci od 0- 6 r.ż.

     Wyposażenie sali w nowy sprzęt było możliwe dzięki wsparciu finansowemu  w ramach 27. edycji akcji charytatywnej Telewizji Polskiej „Reklama Dzieciom 2019”. Sala wyposażona została m. in. w lustra oraz drążki baletowe, i  stała się jedynym takim pomieszczeniem w szkole, w którym uczniowie z niepełnosprawnością na miarę ich możliwości mogą uczyć się elementów tańca i rytmiki, podobnie, jak jest to na zajęciach w szkole muzycznej, czy baletowej. Dzięki nowemu i wielce atrakcyjnemu wyposażeniu, szkoła stała się miejscem realizowania w szerokim zakresie idei, która mówi, że „muzyka  i ruch jest dla każdego”. Zakupiono  również nowy sprzęt, m. in. wysokiej klasy system nagłośnieniowy (z mikrofonami i pełnym okablowaniem), laptop, stolik z instrumentami, dzwonki diatoniczne, stołki keyboardowe, ławę do pianina i stołek perkusyjny.

     Remont sufitu, ścian, wymiana podłogi oraz umeblowanie sali było możliwe dzięki wsparciu  finansowemu Urzędu Miasta Szczecin.

     Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom.

Autor projektu: A. Hrycaj

Konsultacje: G. Dziadkowiec, D. Rumińska

Skip to content