Rada Rodziców konto
Wpłaty na rzecz działającej w szkole Rady Rodziców można dokonać na konto Banku PKO BP S.A. III oddział w Szczecinie 83 1020 4812 0000 0102 0166 7898 tytułem: darowizna finansowa na rzecz Rady Rodziców, imię i nazwisko, klasa
83 1020 4812 0000 0102 0166 7898

Niezwykła szkoła

"Już po paru dniach zajęć w nowej szkole, moja wnuczka zaczęła wykazywać duże zmiany w zachowaniu, szczególnie w nastroju".
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25
2017-03-13T11:54:16+00:00
„Już po paru dniach zajęć w nowej szkole, moja wnuczka zaczęła wykazywać duże zmiany w zachowaniu, szczególnie w nastroju”.

Ma jeszcze to coś

"Ten swój przyjazny klimat. Ciężko opisać, co mam na myśli, ale niech najlepszą reklamą będzie uśmiech na twarzy Pawełka."
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25
2020-08-05T11:16:27+00:00
„Ten swój przyjazny klimat. Ciężko opisać, co mam na myśli, ale niech najlepszą reklamą będzie uśmiech na twarzy Pawełka.”
0
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25
"Już po paru dniach zajęć w nowej szkole, moja wnuczka zaczęła wykazywać duże zmiany w zachowaniu, szczególnie w nastroju".
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25
2017-03-13T11:54:16+00:00
„Już po paru dniach zajęć w nowej szkole, moja wnuczka zaczęła wykazywać duże zmiany w zachowaniu, szczególnie w nastroju”.
"Ten swój przyjazny klimat. Ciężko opisać, co mam na myśli, ale niech najlepszą reklamą będzie uśmiech na twarzy Pawełka."
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25
2020-08-05T11:16:27+00:00
„Ten swój przyjazny klimat. Ciężko opisać, co mam na myśli, ale niech najlepszą reklamą będzie uśmiech na twarzy Pawełka.”
0
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim

Realizujemy podstawę programową kształcenia ogólnego przyjętą dla szkół podstawowych masowych, dostosowując treści do możliwości psychofizycznych uczniów. Klasy liczą do 16 uczniów. Wzór świadectwa jest taki sam, jak w szkołach ogólnodostępnych. 

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym

W naszej szkole znajdują się specjalistyczne oddziały dla dzieci o różnym poziomie niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej. Oddziały klasowe liczą do czterech osób przy dodatkowych sprzężeniach. 

Wczesne wspomaganie

Celem działań zespołu jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Zajęciami może być objęte każde dziecko, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności. Wsparcie otrzymuje także rodzina dziecka. Wczesne wspomaganie jest bezpłatne. Jest nową formą pomocy dla małego dziecka niepełnosprawnego. Nie zastępuje żadnej z form stosowanych dotychczas (np. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wychowania przedszkolnego).

.

Zajęcia pozalekcyjne

Nasi uczniowie mogą uczęszczać na zajęcia pozalekcyjne:

  • Aerobik Panterki
  • Drużyna piłkarska
  • Zajęcia taneczno-ruchowe
  • Zajęcia komputerowe
  • Teatr kukiełkowy ,,Za płotem”
  • Klub Ciekawskich
  • Szkolne Koło Turystyczne
Skip to content