Szkoła Podstawowa nr 25 w Szczecinie przystąpiła do programu Laboratoria Przyszłości. Program jest realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Źródłem finansowania programu są Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

   Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

   Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Dzięki Programowi Laboratoria Przyszłości uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.

#LaboratoriaPrzyszłości

Wykaz sprzętu zakupionego w ramach programu Laboratoria Przyszłości

Nazwa sprzętuMiejsce w którym znajduje się zakupiony sprzęt
Aparat fotograficzny
Drukarka 3D
Gimbal do aparatu
Laptop
Pracownia druku 3D
Statyw do aparatu i kamery
Mikrokontroler
Zestaw oświetleniowy
Mikroport
Mikrofon kierunkowy
Filamenty
Biblioteka szkolna
„Empiriusz” – wirtualne laboratorium chemiczneSala nr 18
Szlifierka stojąca
Piła taśmowa
Stacja lutownicza
Kolby
Groty
Miara
Szczypce czołowe
Suwmiarki 2 szt.
Młotek
Zestaw wkrętaków
Pracownia techniczna

Łączna kwota zakupów: 60 000 zł

"Film z okazji Dnia Kobiet, nagrany przez Samorząd Uczniowski w ramach programu Laboratoria Przyszłości"

Autor filmu: Anna Hrycaj

Kostki do gry i do nauki...

   Klasa 8a wydrukowała za pomocą drukarki 3-d kostki dwunastościennej i następnie porównywała ją ze znaną kostką sześciościenną.  Na lekcji matematyki wykorzystywała te kostki do budowania liczb wielocyfrowych dziesiętnych. Uczniowie przypominali sobie także jak odczytujemy ułamki dziesiętne i jak je zaokrąglamy. Wykonana na drukarce kostka zaciekawiła uczniów, zaaktywizowała ich do pracy i zmotywowała do poznania innych brył platońskich.

Jak mierzymy?

   Zajęcia matematyczne „Jak mierzymy?” przeprowadzone z wykorzystaniem drukarki 3d w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. Uczniowie klasy 2a dowiedzieli się, że ekierki, linijki, centymetry krawieckie i „metrówki” nie służą tylko do mierzenia. Wydrukowane pomoce dydaktyczne uatrakcyjniły uczniom lekcje.

Wirtualne Laboratorium Chemiczne Empiriusz

   Wirtualne Laboratorium Chemiczne Empiriusz zostało zakupione przez naszą szkołę w ramach projektu Laboratorium Przyszłości. Jest to nowoczesne rozwiązanie, które pozwala w przyjazny, bezpieczny i ekonomiczny sposób realizować podstawę programową nauczania chemii w szkole. Na dzisiejszych zajęciach wybrani uczniowie z klasy siódmej a korzystając z gogli i kontrolerów przeprowadzali wirtualnie doświadczenia zgodnie z instrukcją. Pozostali uczniowie w tym czasie obserwowali to ćwiczenie na monitorze interaktywnym. Na koniec wspólnie rozwiązywali test podsumowujący obejrzane doświadczenie. Doświadczenie dotyczyło badania sposobów ochrony produktów stalowych przed korozją.

   Pierwsze próby były bardzo mozolne, wymagały wielu powtórzeń. Najważniejsze, że wszystkie operacje były bezpieczne, szkło się nie stłukło, woda nie rozlała i uczniowie się nie poparzyli od zapalonego palnika. Uczniowie byli bardzo zaciekawieni eksperymentem i zgłaszali się do samodzielnego wykonywania zadania.

Film nagrany przez uczniów z klasy 7c w ramach programu Laboratoria Przyszłości

    Chcąc bezpiecznie i poprawnie korzystać z zakupionych urządzeń uczniowie zostali zapoznani z ich budową, zasadą działania i instrukcją obsługi. Zakupiony zestaw wkrętaków ma zastosowanie przy wykonywaniu bieżących napraw sprzętu szkolnego.

Wirtualne Laboratorium Chemiczne Empiriusz

   Chcielibyśmy się pochwalić, iż nasza szkoła wzbogaciła się o Wirtualne Laboratorium Chemiczne Empiriusz. Lekcje chemii z wykorzystaniem tego sprzętu pozwalają nam na przeprowadzenie doświadczeń chemicznych zalecanych do realizacji w podstawie programowej klasy siódmej i ósmej. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii Wirtualne Laboratorium Empirusz jest doskonałym, cyfrowym, odwzorowaniem laboratorium chemicznego. W pełni wyposażone w odczynniki chemiczne, szkło laboratoryjne i sprzęt potrzebny do wykonywania doświadczeń chemicznych, zawsze przygotowane do przeprowadzania doświadczeń i bezpieczne dla uczniów.

   

   Dla uczniów naszej szkoły jest to bardzo ciekawa forma lekcji, potrzebuje jednak specjalnych warsztatów, aby nauczyć się obsługi całego sprzętu. Jesteśmy już po pierwszych szkoleniach. Wymagało to od młodzieży dużego skupienia i koncentracji, ale było przy tym również dużo śmiechu i zabawy.

 

 

   Uczniowie klasy 3a uczestniczyli w procesie tworzenia pomocy dydaktycznych na drukarce 3d, w którą szkoła została wyposażona w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

   Zakupione w ramach Laboratorium Przyszłości doposażenie pracowni techniki jest wykorzystywane zarówno na zajęciach rewalidacji, jak też w czasie lekcji techniki.

"Film powstał w ramach rządowego programu "Laboratoria Przyszłości" z klasą 7c.

   Poznajemy nowo zakupione doposażenie pracowni technicznej. Powyższe elementy zostały zakupione w ramach laboratorium przyszłości. Uczniowie z zainteresowaniem oglądali zakupione elementy.

Skip to content