54

lat doświadczeń

98

uczniów

13

oddziałów

O nas

budynek szkoły
     Budynek w którym mieści się szkoła przy ul. Letniskowej 1 został zbudowany w 1929 r. W latach 1929 – 1945 była tu szkoła niemiecka. Po wojnie i uporządkowaniu spraw administracyjnych Szczecina została tu utworzona pierwsza szkoła na terenie Zdrojów. Do roku 1966 prawobrzeżne dzielnice Szczecina pozbawione były szkoły dla dzieci specjalnej troski. Potrzebę jej istnienia widziały władze oświatowe i w poszczególnych szkołach podstawowych powoływano do życia klasy specjalne.      Dopiero rok szkolny 1966/67 przyniósł zmianę. Budynek przy ulicy Letniskowej 1 władze oświatowe przekazały uczniom specjalnej troski i uczniowie rozpoczęli naukę. Szkoła zachowała numer 25. Pierwszy rok nauki to był trudny rok. Kierownikiem szkoły został p. Jan Spychalski. Kadrę stanowiło 11 nauczycieli z poprzednio tu istniejącej szkoły, którzy postanowili zdobyć kwalifikacje do pracy wi szkolnictwie specjalnym oraz koleżanki ze zlikwidowanego zakładu w Czerniewicach. Były młode i pełne chęci do pracy. W tym okresie pracy o wyposażeniu w pomoce naukowe oraz podręczniki mówić nie można było, bo po prostu ich nie było. Sprzęt był zniszczony i stary. Warunki takie wymagały od nauczycieli niezwykle wytężonej pracy. Każdy był autorem podręcznika i ćwiczeń, plastykiem, technikiem i realizował swoje pomysły. Specyfika Szkoły Specjalnej nie była społeczeństwu znana. 

   Po 25 latach, w 1991r. obchodziliśmy 25 – lecie naszej szkoły, która liczyła 134 uczniów uczących się w 12 oddziałach. Pracę dydaktyczną prowadziło 28 nauczycieli. Na podstawie tego okresu możemy stwierdzić, że w naszej szkole pracują i pracowali nauczyciele rozumiejący potrzeby dziecka specjalnej troski, zaangażowani w życie szkoły, będący doskonałymi specjalistami w tej dziedzinie.  Pracą naszej szkoły kierowali:

  • p. mgr Ryszard Tomczuk / 1970 – 1983/
  • p. mgr Henryka Jarosz / 1983 – 1989 /
  • p. mgr Teresa Malinowska /1989 – 2006/
  • p. mgr Iwona Postawa  /2006 – 2014/
  • p. mgr Grażyna Dziadkowiec /2014-

W tym okresie zatrudnionych było ponad 100 pracowników kadry pedagogicznej. Powstały piękne, odnowione pracownie dla klas młodszych i pracownie przedmiotowe: j. polskiego, matematyki, przyrody, geografii, historii, plastyki, muzyki, techniki oraz biblioteka i sala gimnastyczna. Funkcjonują także gabinety: pedagoga, psychologa, logopedy i reedukatora. W szkole prowadzone są zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i zajęcia wyrównawcze.  W tym okresie prowadzone były zajęcia pozalekcyjne w celu ugruntowania wiadomości i umiejętności zdobytych w szkole, takie jak: chór szkolny, Koło Sprawnych Rąk, Koło Plastyczne, Koło Fotograficzne, Spółdzielnia Uczniowska. Zadania realizowane na zajęciach pozalekcyjnych były zintegrowane z procesem dydaktycznym i wychowawczym. LOP prowadzili nauczyciele przyrody. Przez wiele lat funkcjonowały w szkole drużyny Nieprzetartego Szlaku. Rozkwit pracy harcerskiej przypada na lata 1972 – 1980. Z drużynami współpracowała młodzież szkół średnich. Dzieci brały udział w zlotach, rajdach, alertach i obozach.  Ponadto w szkole utworzono dwa oddziały klasowe dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym  Od września 1999 r. w wyniku reformy systemu oświaty nasza szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Specjalnych Nr 1.  Od 1 września 2001 wprowadzona została nauka j. angielskiego dla uczniów szkoły podstawowej w klasach IV – VI oraz uczniów gimnazjum w klasach I -III. Wielką radość wszystkim dzieciom sprawiło wprowadzenie nowego przedmiotu; informatyka. W roku szkolnym 2001/2002 szkoła została wyposażona w pracownię komputerową z dostępem do internetu. W 2002 roku szkolnym założono w szkole radiowęzeł szkolny, który pozwala uczniom aktywniej pracować i rozwijać swoje zainteresowania.  Organizujemy bardzo dużo wycieczek edukacyjnych o charakterze regionalnym i ogólnokrajowym. Szkoła jest organizatorem wielu imprez kulturalnych i sportowych. W szkole działa sekcja teatralna: teatr „Faktu” i teatrzyk kukiełkowy „Świetliki”. Organizowane są cykliczne „Spotkania z bajką”. Funkcjonuje koło plastyczne i zespół wokalno-taneczny. Mamy także zespół aerobiku dziewcząt „Panterki”.  Od roku 2001-2006 szkoła była organizatorem wojewódzkiej imprezy sportowej pt; „Sport i zabawa to fajna sprawa”. Uczestnikami imprezy były dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz o obniżonej sprawności ruchowej. W zawodach uczestniczyło ponad 200 zawodników z województwa zachodniopomorskiego. Impreza organizowana była pod honorowym patronatem Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji i Nauki.  W roku szkolnym 2004/05 nasza szkoła, jako jedyna placówka oświatowa z województwa zachodniopomorskiego uczestniczyła w realizacji projektu tematycznego w ramach programu: edukacja z internetem tp” zorganizowanym przez Telekomunikację Polską S.A. w Warszawie w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Opracowany projekt tematyczny pt .”Grzyby naszych lasów” otrzymał nagrodę specjalną – finansową, która umożliwiła szkole zakup sprzętu multimedialnego wysokiej klasy. Natomiast od 2004r. szkoła jest organizatorem międzyszkolnego – regionalnego konkursu „Internetowa mądra głowa” przeznaczonego dla uczniów ze szkół podstawowych.  W roku szkolnym 2005/06 szkoła wzbogaciła się o Centrum Multimedialne mieszczące się w bibliotece szkolnej. Uczniowie mogą bez problemu korzystać z komputerów i Internetu. W tym samym roku odnowiono w szkole korytarze szkolne i wybrane pomieszczenia klasowe. Nasza szkoła stała się szkołą kolorową, wesołą i nowoczesną. Klasy zostały wyposażone w nowe meble i pomoce dydaktyczne. Nauka w szkole stała się przyjemnością dla uczniów.  W roku 2007 nasza szkoła obchodziła 40 – lecie swojego istnienia. Uroczystości obchodzone były w czerwcu. Podczas uroczystości zaprezentowaliśmy nasze osiągnięcia.

Skip to content