Metody pracy

Głównym celem RSA Biofeedback jest polepszenie wskaźników stanu zdrowia, poprzez regulację rytmu oddechu przeponowo-relaksacyjnego oraz synchronizacja rytmu serca z oddechem by uzyskać jak najkorzystniejsze dotlenienie wszystkich komórek organizmu.

EEG Biofeedback jest NIEINWAZYJNĄ metodą terapii, opartą na wyspecjalizowanej technice komputerowej. Umożliwia trening mózgu w celu poprawienia jego efektywności i uzyskania kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w naszym organizmie. 
W metodzie EEG Biofeedback osoba poddawana treningowi ma na ekranie komputera wyświetlane proste video-gry, którymi steruje wyłącznie za pomocą własnego umysłu (bez stosowania klawiatury czy myszki). Na głowie umieszczone są elektrody, dzięki którym prowadzący badanie dokonuje pomiarów aktywności poszczególnych części mózgu. Ta aktywność jest wywoływana przez planszę video, którą pacjent kontroluje umysłem. Terapeuta monitorując przebieg tej aktywności, może odpowiednio motywować pacjenta do osiągania coraz lepszych wyników. W ten sposób mózg pacjenta uczy się pracy na korzystnych dla niego częstotliwościach. 

Terapia EEG Biofeedback to przede wszystkim praca z uczniami mającymi problemy w nauce, z zachowaniem,  w działaniach kreatywnych czy też z koncentracją, ADHD, ADD, dysleksją, problemami w rozwoju mowy i języka a także problemami ze słuchem.

terapia-1

Samodzielna metoda bądź uzupełnienie masażu logopedycznego mający na celu stymulację pracy narządów artykulacyjnych (mięśni twarzy, szyi, języka). Kinezjotaping logopedyczny znajduje także zastosowanie w terapii salwacji.

Wibratory logopedyczne, szpatułki, gryzaki, tubki logopedyczne, gwizdki w terapii dyslalii, stymulacji narządów artykulacyjnych oraz usprawnianiu techniki jedzenia.

Zastosowanie w czasie zajęć edukacyjnych słuchawek FORBRAIN oraz SOUNDSORY. Praca z użyciem słuchawek FORBRAIN integruje percepcję słuchową drogą powietrzną i kostną, daje możliwość korygowania uwagi, mowy (poprawa wymowy i płynności wypowiedzi), pamięci i umiejętności uczenia się. SOUNDSORY to multisensoryczne słuchawki powietrzno-kostne, które dzięki stymulacji mózgu pomagają poprawić zdolności ruchowe i poznawcze.

Usprawniający poszczególne funkcje poznawcze: świadomość fonologiczną, słuch fonematyczny, rozumienie mowy, sekwencjonowanie dźwięków, pamięć, szybkość reagowania, uwagę i funkcje wykonawcze.

 

W czasie terapii logopedycznej uwzględniamy  specyfikę funkcjonowania dziecka z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, współpracujemy   z terapeutami SI, co  wpływa na zintegrowanie celów  terapii oraz dostosowanie metod, technik i narzędzi pracy logopedycznej do wrażliwości sensorycznej dziecka.

Metody te rozwijają umiejętność komunikowania się uczniów pomimo występujących  znacznych trudności w mówieniu oraz bezpośrednio stymulują   rozwój poznawczy. Stosowanie komunikacji wspierającej i alternatywnej wpływa pozytywnie na emocje dziecka, poczucie wartości i poczucie sprawstwa. Komunikujemy się używając gestów i symboli z systemu Makaton oraz symboli PCS (Boardmaker), piktogramów, symboli Mówik oraz etykiet. 

Rada Rodziców konto
Wpłaty na rzecz działającej w szkole Rady Rodziców można dokonać na konto Banku PKO BP S.A. III oddział w Szczecinie 83 1020 4812 0000 0102 0166 7898 tytułem: darowizna finansowa na rzecz Rady Rodziców, imię i nazwisko, klasa
83 1020 4812 0000 0102 0166 7898

Niezwykła szkoła

"Już po paru dniach zajęć w nowej szkole, moja wnuczka zaczęła wykazywać duże zmiany w zachowaniu, szczególnie w nastroju".
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25
2017-03-13T11:54:16+00:00
„Już po paru dniach zajęć w nowej szkole, moja wnuczka zaczęła wykazywać duże zmiany w zachowaniu, szczególnie w nastroju”.

Ma jeszcze to coś

"Ten swój przyjazny klimat. Ciężko opisać, co mam na myśli, ale niech najlepszą reklamą będzie uśmiech na twarzy Pawełka."
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25
2020-08-05T11:16:27+00:00
„Ten swój przyjazny klimat. Ciężko opisać, co mam na myśli, ale niech najlepszą reklamą będzie uśmiech na twarzy Pawełka.”
0
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25
"Już po paru dniach zajęć w nowej szkole, moja wnuczka zaczęła wykazywać duże zmiany w zachowaniu, szczególnie w nastroju".
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25
2017-03-13T11:54:16+00:00
„Już po paru dniach zajęć w nowej szkole, moja wnuczka zaczęła wykazywać duże zmiany w zachowaniu, szczególnie w nastroju”.
"Ten swój przyjazny klimat. Ciężko opisać, co mam na myśli, ale niech najlepszą reklamą będzie uśmiech na twarzy Pawełka."
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25
2020-08-05T11:16:27+00:00
„Ten swój przyjazny klimat. Ciężko opisać, co mam na myśli, ale niech najlepszą reklamą będzie uśmiech na twarzy Pawełka.”
0
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25
Skip to content