Powrót do szkoły

Zgodnie z zarządzeniem nr 14/02/2022 W okresie czasowego ograniczenia  funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-I9 decyzją dyrektora szkoły organizacja realizacji zadań szkoły w dniach od 14 lutego 2022 roku odbywać się będzie w trybie stacjonarnym dla uczniów wszystkich oddziałów, 

Skip to content