Szkoła o smaku sukcesu dla każdego ucznia

SZKOŁA ODNOSI SUKCESY WYCHOWAWCZE 

 

SUKCES WYCHOWAWCZY to

 • wiedza
 • umiejętności
 • postawy

WSKAŹNIK SUKCESU WYCHOWAWCZEGO

 • Uczniowie są współgospodarzami szkoły
 • Uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych
 • Uczniowie pomagają w stowarzyszeniu
 • Duża ilosc ocen wzorowych, bardzo dobrych i dobrych z zachowania

REALIZUJEMY

 • Projekt ,,Jest Ok.-powiedzieć Nie”
 • Program ,,Profilaktyka oczami młodzieży”
 • Program ,,Nie, dziękuję”
 • Program ,,Trzeźwa Młodość”
 • Program ,,Alfred Radzi”
 • Trening Zastępowania Agresji ART
 • Wewnątrzszkolny System Oceny Zachowania
 • Program Samorządu Uczniowskiego
 • ,,Dni Profilaktyki”
 • Dzień Bezpiecznego Internetu

WIEDZA- Uczeń

 • zna regulamin szkolny i przestrzega go
 • zna swoje prawa i obowiązki
 • wie, że papierosy, narkotyki, dopalacze są zagrożeniem dla jego zdrowia i życia

Umiejętności- Uczeń

 • potrafi poradzić sobie z presją grupy i namawianiem
 • odpowiedzialnie wyraża swoje emocje
 • omawia palenia papierosów, zażywania narkotyków,w tym dopalaczy

POSTAWY- Uczeń

 • spełnia swoje obowiązki
 • dba o bezpieczeństwo swoje i innych
 • jest przyjazny i życzliwy
 • dba o swoje i innych zdrowie
 • rozwija swoje zainteresowania
 • godnie i kulturalnie zachowuje się
 • okazuje szacunek innym

 

Skip to content