Rada Rodziców konto
Wpłaty na rzecz działającej w szkole Rady Rodziców można dokonać na konto Banku PKO BP S.A. III oddział w Szczecinie 83 1020 4812 0000 0102 0166 7898 tytułem: darowizna finansowa na rzecz Rady Rodziców, imię i nazwisko, klasa
83 1020 4812 0000 0102 0166 7898

Niezwykła szkoła

"Już po paru dniach zajęć w nowej szkole, moja wnuczka zaczęła wykazywać duże zmiany w zachowaniu, szczególnie w nastroju".
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25
2017-03-13T11:54:16+00:00
„Już po paru dniach zajęć w nowej szkole, moja wnuczka zaczęła wykazywać duże zmiany w zachowaniu, szczególnie w nastroju”.

Ma jeszcze to coś

"Ten swój przyjazny klimat. Ciężko opisać, co mam na myśli, ale niech najlepszą reklamą będzie uśmiech na twarzy Pawełka."
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25
2020-08-05T11:16:27+00:00
„Ten swój przyjazny klimat. Ciężko opisać, co mam na myśli, ale niech najlepszą reklamą będzie uśmiech na twarzy Pawełka.”
0
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25
"Już po paru dniach zajęć w nowej szkole, moja wnuczka zaczęła wykazywać duże zmiany w zachowaniu, szczególnie w nastroju".
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25
2017-03-13T11:54:16+00:00
„Już po paru dniach zajęć w nowej szkole, moja wnuczka zaczęła wykazywać duże zmiany w zachowaniu, szczególnie w nastroju”.
"Ten swój przyjazny klimat. Ciężko opisać, co mam na myśli, ale niech najlepszą reklamą będzie uśmiech na twarzy Pawełka."
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25
2020-08-05T11:16:27+00:00
„Ten swój przyjazny klimat. Ciężko opisać, co mam na myśli, ale niech najlepszą reklamą będzie uśmiech na twarzy Pawełka.”
0
Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25

Wczesne wspomaganie

Celem działań zespołu zajmującym się wczesnym wspomaganiem jest  pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Zajęciami może być objęte każde dziecko, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności.

Wsparcie otrzymuje także rodzina dziecka. Wczesne wspomaganie jest bezpłatne. Jest nową formą pomocy dla małego dziecka niepełnosprawnego. Nie zastępuje żadnej z form stosowanych dotychczas (np. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wychowania przedszkolnego).

Skład zespołu:

Zadania zespołu wczesnego wspomagania

Formy pomocy

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka  szkoła oferuje, między innymi,  następujące  formy pomocy dziecku:

Terapia metodą Tommatisa 50%
Stymulacja metodą dr. Johansena 60%
Terapia metodą Dennisona 50%
terapię z zakresu ortoptyki 50%
zajęcia logopedyczne 50%
terapię z zakresu grafomotoryki 60%

Organizacja zajęć

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka, prowadzone są  indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.

W roku szkolnym 2019/2020 powstała w naszej szkole
Sala Doświadczania Świata. Jest to specjalnie wyposażona sala polisensoryczna, której celem jest stymulowanie lub wyciszania zmysłów przy pomocy specjalistycznie dobranego wyposażenia.

  • poprawia jego aktywność i motywację do poznawania zwiększa chęć do nawiązywania kontaktu

  • wywołuje zadowolenie i poczucie bezpieczeństwa, ułatwia pokonywanie lęku

  • zwiększa bazę doświadczeń

  • zwiększa wrażliwość dziecka

  • poprawia orientację w schemacie ciała oraz przestrzeni

  • motywuje do podejmowania aktywności

  • przyczynia się do nabierania świadomości istnienia i odrębności od otoczenia

  • doskonali pracę poszczególnych analizatorów

  • wpływa na rozwój wyższych funkcji – emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych, ruchowych  i poznawczych.

kula-światła
lustro_1_sensoryczne
wyciszenie
lustro_2_sensor
kolory
panel
Skip to content