SKKT BUKOWINKI prowadzi zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, które są integralną częścią procesu nauczania i wychowania. Odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.     Aktywny czas wolny, który proponujemy naszym uczniom jest dla każdego powiązany z przyjemnością, a nie z obowiązkiem. Jednym z podstawowych zadań naszych wędrówek  jest budzenie i rozwijanie naturalnych zainteresowań dzieci przyrodą, kształtowanie pozytywnego stosunku do zabytków naszego miasta i regionu, umiejętności dostrzegania piękna. Możliwość taką dają nasze wycieczki szkolne, które są jedną z form pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły i umożliwiają uczniom bezpośrednie poznanie środowiska lokalnego, własnego regionu, ich właściwości geograficznych itp.    

     Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne BUKOWINKI powstało w 2009 r., jest bogate w doświadczenia nabyte podczas wieloletniej działalności. Głównym celem koła turystycznego jest rozwijanie wśród jego członków oraz przyjaciół koła zainteresowań krajoznawczych i turystycznych, zachęcanie do poznawania najbliższej okolicy, tradycji i kultury narodowej, przyrody ojczystej. Członkami koła są uczniowie PSPS nr 25 w Szczecinie oraz absolwenci szkoły.

Cele SKKT BUKOWINKI

 • Rozbudzanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych.
 • Poznanie swojego regionu.
 • Rozbudzanie w uczniach zainteresowania historią Szczecina
 • Wdrażanie do aktywnej formy wypoczynku.
 • Zainteresowanie uczniów środowiskiem przyrodniczym.
 • Łączenie wiedzy zdobytej w szkole na lekcjach z praktyką.
 • Integracja z dziećmi z innych szkół.
 • Cel rewalidacyjny- usprawnianie ruchowe.
 • Udział w wycieczkach/rajdach pieszych.
 • Prowadzenie prostych obserwacji środowiska, świata roślin, zwierząt, zjawisk przyrodniczych .
 • Ukazanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka.
 • Usprawnianie funkcji psychicznych i fizycznych uczniów  niepełnosprawnych poprzez organizacje pieszych wędrówek, gier i zabaw ruchowych w terenie.
 • Zaangażowanie do współdziałania rodziców z dzieci o mniejszej sprawności psychofizycznej.
 • Udział w przygotowaniach i realizacji wycieczek, rajdów,  konkursów i spotkań koleżeńskich z dziećmi z innych placówek.
 • Zapoznanie z działalnością organizacji PTTK.
 • Redagowanie i opracowywanie materiałów do kroniki oraz na stronę www.
 • Prowadzenie książeczek turystyki kwalifikowanej .
 • Kontynuacja współpracy z Pracownią Turystyczno- Ekologiczną w Pałacu Młodzieży w Szczecinie oraz ze Szczecińskim Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe- Zdroje.
 • Spotkanie i szkolenia opiekunów SKKT oraz nauczycieli zajmujących się turystyką organizowane przez Pałac Młodzieży w Szczecinie.
 • Leśne Soboty po Puszczy Wkrzańskiej i Bukowej organizowane przez Pałac Młodzieży w Szczecinie
 • Rajd im. Stefana Kaczmarka organizowany przez Regionalny Oddział Szczeciński ROS PTTK
 • Sobotnie rajdy szkole po Puszczy Bukowej organizowane przez SP25 w Szczecinie
 • Zwiedzanie podziemnego Szczecina
 • Znam swoje miasto – Szczecin – Park Kasprowicza, Park Różany i inne.
 • Zwiedzanie obiektów zabytkowych na trasie miejskiego szlaku turystycznego
 • Wycieczki turystyczno- edukacyjne
 • Spotkanie z piosenką turystyczną
 • Konkurs fotograficzny- „Puszcza w obiektywie ucznia”
 • Impreza szkolna „Potyczki klasowe w Puszczy Bukowej”

Małgorzata Straszewska

Agnieszka Litarowicz

55 lat Leśnych Sobót „tyle razem dróg przebytych..”

    29 września w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie odbyła się promocja wydawnictwa „55 lat Leśnych Sobót”.  W jubileuszowej publikacji, ukazano historię zorganizowanej turystyki szkolnej na terenie Szczecina, w tym dwa nasze artykuły/ dostępne na stronie szkoły w zakładce „aktualności -Bukowinki”/. Swoimi doświadczeniami dzielili się zaproszeni goście:  Antoni Adamczak, Urszula Szajda, Maciej Krzakowski ,Elżbieta Wielgoszewska. To oni tworzyli nowe szlaki z których my teraz chętnie korzystamy. Wśród zaproszonych gości byli : Grzegorz Janowski – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty w Urzędzie Miasta Szczecin, Dawid Gajkowski – inspektor WOŚ, oraz  nauczyciele i dyrektorzy szkół, w których działają Szkolne Koła Krajoznawczo – Turystyczne. Wspominaliśmy tych, których już nie ma wśród nas, a którzy przyczynili się do powstania tej publikacji.

 To było wyjątkowe turystyczne spotkanie pełne wzruszeń, wspomnień i miłych rozmów, a wszystko we wrzosowej scenerii. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystego wieczoru.

 

Agnieszka Litarowicz

Małgorzata Straszewska

Rajd SKKT Bukowinki

   W dniu 11 czerwca 2022  członkowie SKKT Bukowinki  uczestniczyli w ostatnim rajdzie w tym roku szkolnym. Zakończenie Leśnych Sobót odbyło się na Polanie Widok w Puszczy Bukowej. Na mecie czekały na nas same atrakcje: konkursy i  nagrody, ognisko z kiełbaskami oraz spotkanie integracyjne z uczniami z innych szkół. Zapraszany do galerii zdjęć. Dziękujemy opiekunom pracowni turystyczno- ekologicznej z  PCE Pałacu Młodzieży za zaproszenie na taką wspaniałą imprezę.

 organizatorzy:  Agnieszka Litarowicz

Małgorzata Straszewska

Warsztaty przyrodnicze w ramach innowacji pedagogicznej
„Przyjaciel Puszczy Bukowej”

   9 listopada 2021r. klasy 4c, 6b, 8b wyruszyły pieszo przez Puszczę Bukową na warsztaty przyrodnicze do Centrum Edukacji Leśnej. Była to lekcja o pająkach pt. „Świat na ośmiu nogach”. Pani Karolina przedstawiła nam prezentację, z której dowiedzieliśmy wielu ciekawostek np. o tym, że nie wszystkie pająki tworzą pajęczynę. Mogliśmy obejrzeć prawdziwe okazy niektórych gatunków tych zwierząt. Zaciekawienie wszystkich wzbudził taniec godowy samca pokazany na filmie. Okazało się, że nasi uczniowie także potrafią go zatańczyć. Na koniec każdy wykonał własnego, kolorowego pająk według prezentowanej instrukcji. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

 organizatorzy:  Agnieszka Litarowicz

Małgorzata Straszewska

Leśna Sobota 1021 !!!

   16 października 2021r. uczestniczyliśmy w 1021 Leśnej Sobocie, zorganizowanej przez pracownię  turystyczno-ekologiczną przy Pałacu Młodzieży PCE w Szczecinie. Jest to cykl imprez  turystycznych, które odbywają się od 18 września 1966 r. Są to wędrówki po Puszczy Bukowej i Puszczy Wkrzańskiej. Dzisiaj wędrowaliśmy po jesiennej Puszczy Bukowej w towarzystwie nauczycieli i uczniów z innych szkół. Przewodnikiem  była Pani Ela Wielgoszewska. Posłuchaliśmy ciekawej  legendy o Skarbku i podziwialiśmy piękno kolorowej, jesiennej  puszczy. Pokonana trasa: Jezioro Szmaragdowe- niebieski szlak  Równiny Wełtyńskiej – Psie Pole (polanka)- żółty szlak – Szwedzki kamień-  Droga Chojnowska – Szmaragdowe. Dziękujemy za wspólna wędrówkę i zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

 

organizatorzy:  Agnieszka Litarowicz

Małgorzata Straszewska

Warsztaty przyrodnicze w ramach innowacji pedagogicznej „Przyjaciel Puszczy Bukowej”

   Od dawna uczestniczymy w lekcjach w Centrum Edukacji Leśnej, bo już od 2016 roku. Rok temu podjęliśmy dodatkową współpracę w celu realizacji innowacji pedagogicznej pt. „Edukacja przyrodnicza pod hasłem: Przyjaciel Puszczy Bukowej”. Pandemia trochę nas wykluczyła z cyklu zaplanowanych zajęć. W tym roku szkolnym wróciliśmy do tego miejsca z wielką przyjemnością i cieszymy się, że możemy kontynuować nasze plany.

   15 października 2021r. byliśmy na bardzo ciekawej  lekcji o owadach pt. „Świat na sześciu nogach”. Pani Karolina przedstawiła nam prezentację, pokazywała różne okazy owadów i nawet pozwalała brać do ręki, dotykać, Na koniec każdy uczeń miał możliwość wykonania własnej przypinki. Wiemy, że owady możemy spotkać w wodzie, w ziemi i w powietrzu, a biedronki bywają bez kropek. Komarów nie lubimy, mogą przenosić choroby. Bywają też pożyteczne owady np. dzięki jedwabnikom mamy jedwab, dzięki pszczołom miód, wosk itp. Dziękujemy za  edukację przyrodniczą. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

organizatorzy:  Agnieszka Litarowicz

Małgorzata Straszewska

SKKT „Bukowinki” w czasie pandemii.

     W roku szklonym 2020/2021 w  sytuacji panującej w kraju pandemii COVID-19 SKKT „Bukowinki” działające przy Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 25 w Szczecinie  realizowało program poprzez organizowanie wycieczek turystycznych w małych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego. Część wycieczek została zastąpiona  zajęciami w formie lekcji multimedialnych np. wirtualne zwiedzanie miasta Szczecina, zdalnymi lekcjami przyrodniczymi o Puszczy Bukowej. To był pierwszy rok bez udziału w dużych rajdach integracyjnych z uczniami z innych szkół organizowanych przez Pracownię Turystyczno- Ekologiczną Pałacu Młodzieży- PCE. Członkami naszego szkolnego koła są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną, często posiadający różne sprężania min. niepełnosprawność ruchową, autyzm. Udział w sobotnich rajdach był dla nas nie tylko aktywną formą spędzania czasu wolnego, ale również miał charakter rewalidacyjny usprawniający wszystkie zaburzone funkcje w wymiarze poznawczym, psychicznym oraz fizycznym. Rajdy organizowane w małych grupach w ramach własnej szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego są pozbawione integracji uczniów szkoły specjalnej z uczniami szkół masowych. A to był zawsze niezwykły czas…czas wędrówek w dużych grupach dzieci, młodzieży, nauczycieli z różnych szkół, czas wspólnego poznawania przyrody, nawiązywania przyjaźni, budowania pozytywnych relacji, uczenia się tolerancji. Sobotnie rajdy  turystyczne z profesjonalnym przewodnikiem  z Pałacu Młodzieży który w ciekawy sposób opowiada o różnych zakątkach naszego miasta, który przez lata współpracy rozumiał potrzeby uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, potrafił do nich przemawiać, zaciekawić i sprawić że  każda wędrówka okazywał się ogromną atrakcją i przygodą. W czasie panującej w kraju pandemii, przechodzenia na nauczanie zdalne lub hybrydowe nasze Szkolne Koło Turystyczne „Bukowinki” musiało ograniczyć realizację zaplanowanych wyjść edukacyjnych, wycieczek, konkursów, rajdów i spotkań koleżeńskich z dziećmi z innych placówek organizowanych przez Pracownię Turystyczno- Ekologiczną Pałacu Młodzieży. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne są integralną częścią procesu nauczania i wychowania, stwarzają możliwość bezpośredniego poznanie środowiska lokalnego, rozwijają w uczniach niepełnosprawnych intelektualnie umiejętność funkcjonowania w społeczeństwie, ułatwiają im rozumienie świata przyrody.

     Najbardziej brakuje nam wspólnych wyjść i spotkań, które odbywały się w czasie Leśnych Sobót. Mamy nadzieję, że czas pandemii szybko minie i będziemy mogli spotykać się z naszymi przyjaciółmi oraz nawiązywać nowe znajomości podczas wielkich wędrówek z przewodnikiem po Puszczy Bukowej oraz po Puszczy Wkrzańskiej. Ten rok szkolny dobiegł już końca, czekamy na kolejny który przyniesie nam nowe leśne wyzwania.

 

Agnieszka Litarowicz,

Małgorzata Straszewska

 

TUTAJ CZAS MA INNY WYMIAR
TU BIJE…… SERCE PUSZCZY
/napis na kamieniu w Puszczy Bukowej/

EDUKACJA POZA MURAMI SZKOŁY

   Jak można skutecznie zmotywować ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i sprawić, by wiedza stała się dla niego ważna i potrzebna?
     Szkoła, choć bardzo ważna, nie jest jedynym miejscem, w którym można zdobywać wiedzę i umiejętności. Przecież prawdziwa nauka to nie tylko pisanie, liczenie, wypełnianie kart pracy, przyswajanie faktów i wydarzeń. Uczymy się – chcąc czy nie chcąc – mimowolnie, mimochodem. Nasi uczniowie mają mało okazji do spotkań poza szkołą, a rajdy jest namiastka spontanicznych rozmów na miarę możliwości ucznia i uśmiechu na twarzy, radości życia, nauka sytuacji społecznych. W pobliżu naszej szkoły jest ogród medytacji, Puszcza Bukowa, szklarnie itp. To nasze naturalne ogrody zmysłów, gdzie mocniej odczuwamy zapachy, kolory czy smaki. Czyż istnieje piękniejsza muzyka niż ta, którą tworzą szumiące drzewa, śpiewy ptaków, szum traw? Stąd narodził się pomysł wykorzystania naturalnego położenia szkoły. Dzięki obcowaniu z przyrodą zauważyłam, że nasi uczniowie spontanicznie rozmawiają, nawiązują relacje, podziwiają przyrodę. Wzruszenie mnie ogarnęło mnie, gdy usłyszałam idąc w kierunku Serca Puszczy – „Jak tu ładnie proszę pani”. Radość jaką widzę u moich uczniów to jest to co inspiruje mnie do pracy. Turystyka, wędrówki piesze to moja pasja, od wielu lat wędruję po górach, leśnych ścieżkach itp. Bardzo się cieszę, iż w mojej pracy zawodowej mam możliwość realizować swoje pasje i zaszczepiać miłość do natury i przyrody wśród uczniów, absolwentów szkoły, również wśród rodziców i nauczycieli. W 2009 roku utworzyłam SKKT „Bukowinki” przy Zespole Szkół Specjalnych nr 9 dla naszych uczniów, obecnie to Publiczna Szkoła Specjalna Podstawowa nr 25. Członkami to uczniowie o różnym poziomie niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej, ale niezwykle chętnie spędzają wolny czas na pieszych wędrówkach. W ramach realizacji programu SKKT Bukowinki aktywnie współpracujemy z Pałacem Młodzieży PCE w Szczecinie z pracownią turystyczno –ekologiczną. Uczniowie nasi korzystają z oferty imprez turystycznych i są stałymi uczestnikami Leśnych Sobót. Nauczyciele Pałacu Młodzieży są profesjonalnymi przewodnikami PTTK i proponują trasy dostosowane do możliwości uczniów. Charakter tych rajdów ma zasięg ogólnoszkolny, spotykają się na nich uczniowie w różnym wieku, z różnych szkół i dzięki uczestnictwu naszych uczniów niepełnosprawnych jest możliwa pełna integracja. Otrzymujemy propozycje udziału w „Leśnych Sobotach”, z czego chętnie korzystamy. Wszystkie wycieczki pokazały uczniom Szczecin jako miasto o wielkich możliwościach turystycznych, abardzo mi na tym zależało, by byli dumni i doceniali miejsce, gdzie żyją i mieszkają. Promuję turystykę wśród uczniów, gdyż jestem przekonana, że oprócz walorów poznawczych, to też wspaniała rehabilitacja społeczna, możliwość poznania najbliższego otoczenia.
     Ognisko…. To też lubimy. Dla mnie ognisko to możliwość zgromadzenia się w kręgu, gdzie każdy jest tak samo ważny, tak samo widoczny. ,,Emocje – to część Nas wszystkich. Każdy ma swoje, na swój sposób wyrażane i przeżywane. Jedni nad nimi ,,panują’’, inni trochę mniej… Jedni bez problemu je wyrażają i o nich mówią, inni nie.” Kotoro B.: O emocjach słów kilka, Arteterapia Terapia sztuką w praktyce, 1(8)2010, s.22. Nasi turyści są często zmęczeni wysiłkiem, ale zrelaksowani, szczęśliwi i na koniec zawsze pytają: kiedy następny rajd? To sytuacje życiowe np. zakupy, wizyta w urzędzie, w przychodni, rajd po Puszczy Bukowej czy Wkrzańskiej, wycieczka nad morze czy do Wolina, Stargardu itp. są źródłem wiedzy o świecie, historii, są po prostu praktyczną lekcją życia. Jak prawdziwym turystom pogoda deszczowa nas nie odstrasza. „Dziś pogoda pod zdechłym Azorem ” jak powiedział Kacper Z. (mój uczeń), ale przecież nie jesteśmy z cukru, więc się nie rozpuścimy.
Uważam, że celem pracy pedagoga powinno być zaszczepienie pasji życia. Ja sama staram się żyć z pasją i zarażam tym swoich uczniów. Chcę, by moi uczniowi byli małymi odkrywcami na miarę swoich możliwości, a to jest możliwe dzięki turystyce.

Małgorzata Straszewska

Pierwszy Rajd w nowym roku szkolnym

   Szkole Koło Krajoznawczo- Turystyczne „Bukowinki” na pierwszym rajdzie w roku szkolnym 2020/2021. W ramach zajęć pozalekcyjnych udaliśmy się do pobliskiej Puszczy Bukowej. Wrześniowa pogoda okazała się przepiękna, wędrowaliśmy pełni zapału w promieniach słońca. Trasa obejmowała Jezioro Szmaragdowe oraz część Ścieżki Zdrowia.  Po drodze odbyła się lekcja przyrodnicza pt. „Pomniki Przyrody” w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Przyjaciel Puszczy Bukowej”. Rajd łączył edukację przyrodniczą wraz z aktywnym sposobem spędzania czasu wolnego.

opiekunowie koła: Agnieszka Litarowicz,

Małgorzata Straszewska

 
 

Walentynkowe warsztaty z SKKT Bukowinki

   Podczas warsztatów uczniowie poznali ciekawostki przyrodnicze związane z ogromnym głazem narzutowym w kształcie serca, który znajduje się w Puszczy Bukowej. Kamień  ten jest pomnikiem przyrody nazwanym Głazem Młyńskim (Serce). Ma imponujące rozmiary. Jego obwód mierzy 14,5 m, wysokość 1,5 m wysokości, szerokość i długość ok to 4,5 m. Znajduje się w północno-środkowej części Szczecińskiego Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowa. Zalega po zachodniej stronie Królewskiej Ścieżki, czyli czarnego Szlaku górskiego na Bukowiec. Uczniowie poznali legendę O Wodnym Olbrzymie, która jest związana z tym niezwykłym Głazem. Pięknie zilustrowana opowieść znajduje się w „Przewodniku po magicznym lesie. Legendy Puszczy Bukowej.”, autorstwa A. Giza- Zwierzchowskiego. Pisarz zdradza nam, że ten kto oświadczy się ukochanej na tym kamieniu, nigdy nie utraci swojego uczucia.  Uczniowie wykazali duże zaciekawienie opowiastkami o Kamieniu- Serce, dlatego SKKT BUKOWINKI ma w planie zorganizowanie rajdu wiosennego.

   Druga część warsztatów odbyła się w formie plastycznej w ramach zajęć rozwijających kreatywność. Zadanie polegało na stworzeniu pracy ukazującej Głaz Młyński na tle Puszczy Bukowej. Twórczość uczniów została wyeksponowana na korytarzu szkolnym.

Organizatorzy: M. Straszewska,  A. Litarowicz

Warsztaty przyrodnicze „Przyjaciel Puszczy Bukowej”

   W ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Przyjaciel Puszczy Bukowej” uczniowie wzięli udział w warsztatach przyrodniczych. Zebrano liście bukowe w pobliskiej Puszczy Bukowej a następnie zrobiono z nich piękne prace przedstawiające „Przyjaciela Puszczy Bukowej”. Kreatywność uczniów jest niezwykła, każda praca okazała się wyjątkowa. Na szkolnym korytarzy przez cały listopad wszyscy mogli podziwiać wyeksponowane prace.  W ramach nagrody uczniowie otrzymali oznakę Przyjaciela Puszczy Bukowej w formie przypinki.

organizatorzy:  Agnieszka Litarowicz

Małgorzata Straszewska
Skip to content