Podaruj nam swój 1% KRS 0000256083

W 2006 roku przy Zespole Szkół Specjalnych nr 9 w Szczecinie powstało Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Prawobrzeże – Szczecin”. Powstało ono z potrzeby serca nauczycieli i rodziców dzieci z upośledzeniem umysłowym i od 8 lat organizuje regularną pomoc i terapię zajęciową dla uczniów, absolwentów szkoły, innych osób niepełnosprawnych i ich rodzin, zmierzającą do osiągnięcia przez nich pełnej aktywności życiowej i społecznej. Prowadzi Grupę Wsparcia i Szkołę Rodziców, Kawiarenkę „Dwa i pół” Jest inicjatorem i organizatorem międzynarodowych akcji charytatywnych skierowanych do osób niepełnosprawnych spoza szkoły, konferencji specjalistycznych, festynów integracyjnych.

Skip to content