Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Prawobrzeże-Szczecin"

Organizacja pozarządowa

Podaruj nam swój 1%
KRS 0000256083

W 2006 roku przy Zespole Szkół Specjalnych nr 9 w Szczecinie powstało Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Prawobrzeże – Szczecin”. Powstało ono z potrzeby serca nauczycieli i rodziców dzieci z upośledzeniem umysłowym i od 8 lat organizuje regularną pomoc i terapię zajęciową dla uczniów, absolwentów szkoły, innych osób niepełnosprawnych i ich rodzin, zmierzającą do osiągnięcia przez nich pełnej aktywności życiowej i&nbspspołecznej. Prowadzi Grupę Wsparcia i Szkołę Rodziców, Kawiarenkę „Dwa i pół” Jest inicjatorem i organizatorem międzynarodowych akcji charytatywnych skierowanych do osób niepełnosprawnych spoza szkoły, konferencji specjalistycznych, festynów integracyjnych.

Program Społecznik 2022-2024

    Działające przy naszej szkole Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Prawobrzeże Szczecin wzięło udział
w konkursie na mikrodotację w ramach Programu Społecznik 2022-2024. Zadanie publiczne pn. „Program Społecznik 2022-2024” realizowane jest przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S..A. na mocy umowy podpisanej z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego. Program jest zainicjowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Nasz projekt „Hotele dla owadów” uplasował się na 4 pozycji ze 118 pozytywnie rozpatrzonych wniosków i od dnia 16 maja rozpoczynamy jego realizację. Projekt zakłada utworzenie i przekazanie do użytku mieszkańcom Szczecina hoteli dla owadów, czyli sztucznych budowli, zapewniających różnym gatunkom bezkręgowców schronienie i możliwość budowy gniazd w celu poprawy zapylania kwiatów roślin owadopylnych. Stworzymy 100 hoteli dla owadów i rozdamy zainteresowanym mieszkańcom w środowisku lokalnym. Projekt jest realizowany we współpracy ze szkołą Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp. W najbliższym czasie poinformujemy o tym, gdzie i kiedy będzie można odebrać gotowe budowle.

#PomorzeZachodnie, #ProgramSpołecznik,#społecznik, #KARR

Skip to content