W Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej nr 25 została zrealizowana inwestycja pod nazwą „Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie w celu dostosowania całego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Letniskowej 1, dz. nr 52/1, obręb 4168 w Szczecinie”. Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Gminy Miasta Szczecin oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dyspozycji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Końcowa, całkowita wartość przedmiotowych robót budowlanych wyniosła: 8 301 071,92 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków  PFRON 3 100 000,00 zł brutto. Celem głównym zadania była poprawa dostępności obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, warunków higieniczno-sanitarnych oraz dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W ramach wnioskowanego zadania wykonano następujące działania:
 • przebudowa klatki schodowej z budową dźwigu dla osób niepełnosprawnych,
 • dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych,
 • wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz części okien,
 • montaż balustrad i pochwytów,
 • przebudowa pomieszczeń sanitarnych na kondygnacji parteru, I piętra, II piętra,
 • wykonanie osłon na grzejniki,
 • remont elewacji budynku,
 • wykonanie ciągu pieszego,
 • przebudowa schodów zewnętrznych, wejścia od strony wschodniej,
 • poszerzenie spocznika przy pochylni,
 • wybudowanie boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem (piłkochwyty),
 • remont dojazdu i dojścia do szkoły z utworzeniem miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych,
 • wykonanie „pól uwagi”.
Realizacja zadania odbyła się zgodnie z ustawą Prawo zamówień Publicznych. Wyboru wykonawcy robót budowlanych dokonano w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 17.01.2023 r., w wyniku którego w dniu 06.04.2023 r. z wykonawcą Przedsiębiorstwem Ogólnobudowlanym DANPOL Ludwik Szczepański zawarto umowę BIiRO-I.18.2023, CRU/23/0000859. W związku z wystąpieniem robót dodatkowych i zamiennych podczas realizacji prac, podpisano z Wykonawcą sześć aneksów do umowy zwiększających zakres robót.  
 1. TERMIN REALIZACJI ZADANIA
Projekt realizowany był zgodnie z harmonogramem i umową o dofinansowanie:
 • Zawarcie umowy: 10 lipca 2023 r.
 • Rozpoczęcie realizacji projektu: 06 kwietnia 2023 r.
 • Rzeczowe zakończenie realizacji projektu: 30 kwietnia 2024 r.
 1. EFEKTY REALIZACJI ZADANIA
W efekcie realizacji zadania i dofinansowania ze środków PFRON budynek szkoły jest wyremontowany, bezpieczny, całkowicie wolny od wszelkich barier komunikacyjnych dla wszystkich uczniów. Zainstalowana winda stała się integralnym, normatywnym wyposażeniem obiektu szkolnego dla potrzebujących i spełniła dawno oczekiwane marzenia. Tereny zielone szkoły, boisko, plac zabaw, zewnętrzna siłownia służą w najlepszy sposób osobom z niepełnosprawnościami.  Pola uwagi, pasy ostrzegawcze na szklanych drzwiach, kontrastowe pasy na stopniach schodów ułatwiają osobom z dysfunkcją wzroku codzienne poruszanie się. Zbudowane na każdym piętrze szkoły obszerne łazienki z dobrze rozplanowaną przestrzenią, wyposażone w pełni w niezbędne akcesoria: uchwyty, poręcze, prysznice, specjalne siedziska prysznicowe, dostosowane muszle klozetowe oraz umywalki, a także łóżko do przewijania i systemy alarmowe umożliwiają każdej osobie niepełnosprawnej godną, samodzielną i intymną realizację potrzeb fizjologicznych. Pochwyty, poręcze, podjazdy, parkingi, balustrady tereny zielone szkoły, boisko, plac zabaw, zewnętrzna siłownia będą w najlepszy sposób służyć wszystkim osobom z niepełnosprawnościami. Uczniowie poruszający się na wózkach inwalidzkich podkreślają, że dla nich najważniejsza stała się swobodna możliwość poruszania się po całej szkole windą, korzystania z wszystkich gabinetów przedmiotowych i specjalistycznych, uczestniczenia w uroczystościach szkolnych, a także wysoko oceniają przywilej spożywania posiłków z innymi uczniami w stołówce szkolnej, która mieści się w przyziemiu szkoły. Dzięki zrealizowanej inwestycji szkoła, jako profesjonalna placówka kształcenia specjalnego,  z szeroką ofertą zajęć rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych i z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej będzie mogła zaspokoić palące potrzeby środowiska osób z niepełnosprawnościami.  Jej szczególny wizerunek zbudowany przez lata w oparciu o działania wysokiej klasy kompetentnych specjalistów i kompleksową promocję jej specyfiki, ugruntowany i umocniony profesjonalną bazą, pozbawioną barier architektonicznych nabrał nowoczesnego wymiaru. Najlepsze warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych zostały spełnione, a szkoła będzie mogła przyjmować wszystkich potrzebujących kształcenia specjalnego. Będzie jeszcze lepiej realizowała rehabilitację społeczną. Umożliwi większej ilości osób niepełnosprawnych uczestnictwo w życiu społecznym. Wyrabiać będzie zaradność osobistą i pobudzać aktywność społeczną swoich podopiecznych, umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, stwarzając  najlepsze środowisko rozwojowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Skip to content