Nauczanie zdalne 12.03-19.03.2021 w klasach 4-8.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w szkole, po konsultacji z organem prowadzącym szkołę oraz Powiatowym Inspektorem Sanitarno-Epidemiologicznym, decyzją dyrektora szkoły ustalam w dniach od 12 do 19 marca 2021 r. zdalną formę nauczania dla:
a) uczniów klas 4-8;
b) uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych – zespołowych.
2. Klasy 1-3 pracują w systemie stacjonarnym w budynku szkoły, przy zachowaniu wysokiego reżimu sanitarnego.

Komentarze niedostępne.
Skip to content